KRONOLOGI TERJADINYA KIAMAT

Minggu, 09 Desember 2012

KRONOLOGI TERJADINYA KIAMAT

Proses Terjadinya Kiamat Menurut Agama Islam pada pembahasan ini adalah tahap-tahap kiamat kubro atau kiamat besar sebagai akhirnya zaman di dunia. Silakan simak proses-proses kiamat besar (akhir al-zaman) di mata Agama Islam di bawah ini:


1.Perang Akhir Zaman (Armageddon)
Secara tekstual, tidak satu pun yang menyebutkan lafadz Armageddon. Jika yang dimaksud dengan Armageddon adalah perang persekutuan Internasional, maka sabda Nabi Muhammad SAW yang mengisyaratkan akan hal itu adalah : “Kalian akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum dalam keadaan aman.
Lalu kalian akan berperang bersama mereka melawan satu musuh dari belakang mereka”.(Hadits shahih yang diriwayatkan Imam Ahmad)


2. Munculnya Imam Mahdi
Nama beliau Muhammad bin Abdullah Al Mahdi Al Fathimi Al Quraisy. Beliau adalah keturunan rasulullah SAW dan termasuk salah satu Khulafaur Rasyidin. Imam Mahdi adalah seorang Quraisy yang muncul di akhir jaman untuk memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kedzaliman.
Beliau menetap di bumi antara 7 sampai 9 tahun, memerangi musuh Islam dan fitnah Dajjal. Munculnya Imam Mahdi di masa perjanjian damai antara kaum muslimin dengan Bani Ashfar, hingga akhirnya mereka mengkhianati kaum muslimin, selanjutnya beliau menjadi pemimpin tertinggi dalam seluruh pertempuran berikutnya.

Beliau muncul saat wafatnya seorang khalifah, kemudian ia keluar menuju Makkah dan dikejar-kejar oleh satu pasukan dari umat Muhammad hingga apabila sampai di sebuah tempat yang bernama Al Baida, pasukan itu ditelan oleh bumi, Kemudian Imam Mahdi dibai’at oleh kaum muslimin antara sudut ka’bah dan maqom Ibrahim.
Rasulullah SAW bersabda, “Jika kamu melihatnya, maka berbai’atlah walaupun harus merangkak di atas salju, karena dia adalah khalifah Allah Al Mahdi”.(HR. Ibnu Majah, shahih)


3. Perang Melawan Semenanjung Arabia
Mereka adalah suku Quraisy yang dipimpin oleh seorang laki-laki yang bernama Sufyani, dimana ia meminta kepada para pamannya, yakni suku Kilab. Namun Imam Mahdi berhasilmengalahkan mereka. Sabda nabi Muhammad SAW, “Kamu akan memerangi semenanjung Arabia lalu Allah akan menaklukkannya untukmu.
Setelah itu Persia, dimana Allah akan menaklukkannya untukmu. Kemudian Rum, dimana Allah akan menaklukkannya untukmu. Kemudian kamu akan memerangi dajjal, dan Allah akan menaklukkannya untukmu”.(HR. Muslim)


4. Perang Melawan Persi
Menurut sebagian pendapat, mereka adalah kelompok syi’ah Iran (Persi) yang merupakan musuh ahlus sunah. Kaum syi’ah merasa jengkel karena Imam Mahdi muncul bukan salah satu dari imam 12 yang dijanjikan kepada mereka. Dalam peperangan ini Imam Mahdi berhasil mengalahkan mereka.

5. Pengkhianatan Rum
Kaum rum mengkhianati kaum muslimin, mereka menyusun makar untuk menyerang kaum muslimin dengan menyerahkan 80 bendera yang masing-masing terdiri dari 12.000 tentara. Rasulullah SAW bersabda, “kemudian akan terjadi perdamaian antara kamu dan bani Ashfar (Rum), tetapi kemudian mereka mengkhianati perjanjian itu dan datang kepadamu dengan membawa 80 bendera, dan tiap-tiap bendera diikuti sebayak 12.000 orang. (HR. Bukhari)

6. Al-Malhamah Al-Kubra
Ini merupakan pertempuran terdahsyat yang terjadi antara kaum muslimin dengan Romawi. Dalam pertempuran ini kedua belah pihak bertempur tidak lagi menggunakan senjata modern, namaun hanya menggunakan kuda dan pedang. Karena seluruh senjata modern telah musnah dalam peristiwa perang besar akhir zaman (Armageddon). Pertempuran besar (Al-Malhamah Al-Kubra) terjadi di sebuah daerah yang bernama Ghutah dekat Damayskus, dimana tempat itu menjadi pusat kaum muslimin saat itu.
Perang ini dipimpin langsung oleh Imam Mahdi. Kaum Rum bergerak menuju Syiria dan turun dikota A’maq atau Dabiq, dalam sebuah kumpulan tentara dengan 80 bendera, setiap bendera terdapat 12.000 tentara. Perang Al-Malhamah Al-Kubra ini terjadi selama 4 hari berturut-turut. 1/3 dari kaum muslimin melariakn diri dari pertempuran, yang mana dosa mereka tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Dan 1/3 lagi kan mendapatkan syahid, dan sisanya yang 1/3 akan mendapatkan kemenangan yang mana mereka tidak akan tersesat untuk selama-lamanya.


7. Penaklukan Konstantin
Keunikan peristiwa ini adalah ditaklukkannya Konstantin tanpa menggunakan pedang dan panah, namun hanya menggunakan tahlil dan takbir. Rasulullah SAW bersabda, “Apakah kalian pernah mendengarkan suatu kota yang sebagiannya terletak di darat dan sebagiannya di laut? Para sahabat menjawab, “Pernah wahai Rasulullah. Beliau SAW berkata,”Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga ia diserang oleh 770.000 oramg Bani Ishaq. Ketika mereka telah disana maka mereka-pun memasukinya.
Mereka tidak berperang dengan senjata dan tidak melepaska 1 anak panah-pun. Mereka hanya berkata Laa Ilaaha Illallah wallahu Akbar, maka jatuhlah salah satu bagian dari kota itu. Kemudian mereka berkata kedua kalinya Laa Ilaaha Illallah wallahu Akbar, maka jatuhlah bagian yang lain. Kemudian mereka berkata lagi Laa Ilaaha Illallah wallahu Akbar, maka terbukalah semua bagian kota itu.(HR. Muslim)


8. Munculnya Dajjal
Ia keturunan Adam AS, tubuhnya gemuk, kulitnya merah, rambutnya keriting dan lebat, matanya buta sebelah, seperti buah anggur yang tersembul. Diantara kedua matanya terdapat tulisan ka fa ra. Ia merupakan fitnah terbesar yang akan dihadapi kaum muslimin. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat darinya. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berdo’a memohon perlindungan dari Dajjal, diantaranya membaca 10 awal dan akhir dari surat Al Kahfi.
Masa hidup Dajjal di bumi untuk menebar fitnah adalah 40 hari. Satu hari pertama seperti 1 tahun, satu hari kedua seperti 1 bulan, satu hari ketiga seperti sepekan, dan hari berikutnya seperti hari-hari biasanya.

9. Turunnya Nabi Isa dan Terbunuhnya Dajjal
Tatkala dajjal melihat Isa maka tubuhnya meleleh seperti melelehnya garam dalam air. Kemudian ia terbunuh oleh nabi Isa AS dengan pedangnya di pintu Lood (Majmu’ Zawa’id : 7: 344).
Nabi Isa akan turun ke dunia di menara timur Damsyiq, disaat kaum muslimin hendak mengerjakan shalat berjama’ah. Turunnya Isa dengan diapit oleh dua malaikat yang mengenakan dua pakaian yang dicelupkan dengan minyak waras dan za’faran. Setelah mengerjakan shalat, beliau memimpin perang melawan dajjal yang diikuti oleh 70.000 Yahudi.

10. Perang Melawan Yahudi dan Penaklukkan Roma
Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, bangsa Roma ditaklukkan setelah penaklukkan Konstantinopel (HR. Ahmad : 2/176). Perang ini merupakan perang terakhir melawan Yahudi, hingga Imam Mahdi dan kaum Muslimin berhasil menghancurkan seluruh orang Yahudi.
Rasulullah SAW bersabda, “Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi dan membunuh mereka, sehingga bersembunyilah kaum Yahudi dibelakang batu dan kayu, lantas batu dan kayu itu berkata, “Wahai orang muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi dibelakang saya, kemarilah dan bunuh ia, kecuali pohon gharqad, karena ia termasuk yahudi”.(HR. Bukhari dan Muslim)
11. Peperangan dengan Turki
Ada yang berpendapat bahwa bangsa Turki saat ini adalah orang-orang China, Rusia, Jepang, Mongol, dan sejenis dengan mereka.

12. Munculnya Ya’juj dan Ma’juj
Mereka adalah keturunan Yafidz, ayah Tark dari nabi Nuh AS. Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an :

ayat ayat tanda tanda kiamat96. hingga apabila dibukakan (tembok) Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.

97. dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar (hari berbangkit), Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. (mereka berkata): "Aduhai, celakalah Kami, Sesungguhnya Kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan Kami adalah orang-orang yang zalim". (QS Al Anbiya’ : 96-97)

13. Wafatnya Nabi Isa dan Imam Mahdi
14. Masa-Masa Aman
15. Terbitnya matahari dari Sebelah Barat
Rasulullah SAW bersabda, 
“Tidak akan terjadi Kiamat hingga matahari terbit dari arah barat. Apabila matahari terbit dari barat maka berimanlah semua manusia. Maka saat itulah ketika iman seseorang tidak bermanfaat lagi bagi dirinya yang belum beriman sebelum itu, atau dia sebelum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya”.(HR. Bukhari 13 : 81-82).

16. Keluarnya Binatang Melata yang dapat Berbicara
Firman Allah dalam Al Qur’an :

ayat ayat tanda tanda kiamat
82. dan apabila Perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa Sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami[1108].

[1108] Yang dimaksud dengan Perkataan di sini ialah ketentuan datangnya masa kehancuran alam. salah satu dari tanda-tanda kehancuran alam ialah keluarnya sejenis binatang melata yang disebut dalam ayat ini.

17. Pembenaman Bumi di Timur, Barat dan di Arab
18. Munculnya api yang akan menggiring seluruh manusia menuju “MAHSYAR”

19. Peniupan Sangkakala dan Kehancuran Alam Semesta Beserta Seluruh Isinya
Inilah Hari Kiamat Yang Sesungguhnya. Peristiwa Ini Terjadi pada hari Jum’at. Tidak ada satupun makhluk Allah yang hidup kekal abadi di dunia, tidak ada keselamatan dari Kiamat Kubra ini untuk orang-orang yang kaya sekalipun seperti di film-film. “Say No To Kiamat 2012 and Say Yes To Beriman Pada hari Akhir”.

13 komentar:

 1. iik cahyo mengatakan...:

  bagus sekali,, terimakasih, :)

 1. Aris Setyawan mengatakan...:

  oke bnget pengetahuannya

 1. Yoga Ramdani mengatakan...:

  Ada yg kelewat. Berkumpulnya muslim yg beriman, yg di tidurkan dengan angin lembut . Umat muslim yg beriman tdk akan merasakan hari d8 musnahkan dunia.

 1. Yoga Ramdani mengatakan...:

  Ada yg kelewat. Berkumpulnya muslim yg beriman, yg di tidurkan dengan angin lembut . Umat muslim yg beriman tdk akan merasakan hari d8 musnahkan dunia.

 1. Junaida Wally mengatakan...:

  Artikelnya bagus, mudah di pahami dan sistematik. Jadi tidak membingungkan... Thaanks. Very useful...

 1. Good! Singkat padat jelas dan bagus, tp alangkah baiknya kita tetap mencari sumber refrensi yang lain. Mashaallah

 1. yandi Sr mengatakan...:

  Mkasih info nya (y)

 1. Imam Mujahid mengatakan...:

  Sistematis singkat padat. Maaf, saat kpn pintu taubat ditutup ?

 1. IMAM MAHDI MENYERU UNTUK PARA IKHWAN
  BENTUKLAH PASUKAN MILITER PADA SETIAP ZONA
  ISLAM
  SAMBUTLAH UNDANGAN PASUKAN KOMANDO BENDERA HITAM
  Negara Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  Untuk para Rijalus Shaleh dimana saja kalian berada,
  bukankah waktu subuh sudah dekat? keluarlah dan hunuslah
  senjata kalian.

  Dengan memohon Ijin Mu Ya Allah Engkaulah Pemilik Asmaul
  Husna, Ya Dzulzalalil Matien kami memohon dengan namaMu
  yang Agung
  Pemilik Tentara langit dan Bumi perkenankanlah kami
  menggunakan seluruh Anasir Alam untuk kami gunakan sebagai
  Tentara Islam untuk Menghancurkan seluruh Kekuatan
  kekufuran, kemusyrikan dan kemunafiqan yang sudah merajalela
  di muka bumi ini hingga Dien Islam saja yang berdaulat , tegak
  perkasa dan hanya engkau saja Ya Allah yang berhak disembah !

  Firman Allah: at-Taubah 38, 39
  Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu jika dikatakan
  orang kepadamu: “Berperanglah kamu pada jalan Allah”, lalu
  kamu berlambat-lambat (duduk) ditanah? Adakah kamu suka
  dengan kehidupan didunia ini daripada akhirat? Maka tak adalah
  kesukaan hidup di dunia, diperbandingkan dengan akhirat,
  melainkan sedikit sekali. Jika kamu tiada mahu berperang, nescaya Allah
  menyiksamu dengan azab yang pedih dan Dia akan menukar
  kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tiada melarat kepada
  Allah sedikit pun. Allah Maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

  Berjihad itu adalah satu perintah Allah yang Maha Tinggi,
  sedangkan mengabaikan Jihad itu adalah satu pengingkaran dan
  kedurhakaan yang besar terhadap Allah!

  Firman Allah: al-Anfal 39
  Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi, dan jadilah
  agama untuk Allah.

  Peraturan dan undang-undang ciptaan manusia itu adalah
  kekufuran, dan setiap kekufuran itu disifatkan Allah sebagai
  penindasan, kezaliman, ancaman, kejahatan dan kerusakan
  kepada manusia di bumi.

  Ketahuilah !, Semua Negara Didunia ini adalah Negara Boneka
  Dajjal

  Allah Memerintahkan Kami untuk menghancurkan dan
  memerangi Pemerintahan dan kedaulatan Sekular-Nasionalis-
  Demokratik-Kapitalis yang mengabdikan manusia kepada
  sesama manusia karena itu adalah FITNAH

  Firman Allah: al-Hajj 39, 40
  Telah diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi,
  disebabkan mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa
  untuk menolong mereka itu. Iaitu
  orang-orang yang diusir dari negerinya, tanpa kebenaran,
  melainkan karena mengatakan: Tuhan kami ialah Allah

  Firman Allah: an-Nisa 75
  Mengapakah kamu tidak berperang di jalan Allah untuk
  (membantu) orang-orang tertindas. yang terdiri daripada lelaki,
  perempuan-perempuan dan kanak-kanak .

  Dan penindasan itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan
  (al-Baqarah 217)

  Firman Allah: at-Taubah 36, 73
  Perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagai mana mereka
  memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahawa Allah bersama
  orang-orang yang taqwa. Wahai Nabi! Berperanglah terhadap
  orang-orang kafir dan munafik dan bersikap keraslah terhadap
  mereka.

  Firman Allah: at-Taubah 29,
  Perangilah orang-orang yang tidak beriman, mereka tiada
  mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan
  tiada pula beragama dengan agama yang benar, (iaitu) diantara
  ahli-ahli kitab, kecuali jika mereka membayar jizyah dengan
  tangannya sendiri sedang mereka orang yang tunduk..

  Bentuklah secara rahasia Pasukan Jihad Perang setiap Regu
  minimal dengan 3 Anggota maksimal 12 anggota per desa /
  kampung.

  Bersiaplah menjadi Tentara Islam akhir Zaman sebelum anda
  dibantai oleh Zionis,Salibis,Munafiq dan Musyrikin
  Siapkan Pimpinan intelijen Pasukan Komando Panji Hitam
  secara matang terencana, lakukan analisis lingkungan terpadu.

  Apabila sudah terbentuk kemudian Daftarkan Regu Mujahid
  ke Markas Besar Angkatan Perang Pasukan Komando Bendera
  Hitam
  Negara Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  Mari Bertempur dan Berjihad dalam Naungan Pemerintah
  Khilafah Islam, berpalinglah dari Nasionalisme (kemusyrikan)

  email : seleksidim@yandex.com

  Dipublikasikan
  Markas Besar Angkatan Perang
  Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

 1. PENDAFTARAN BELA NEGARA
  KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU

  Untuk Wali Wali Allah dimana saja kalian berada
  Sekarang keluarlah, Hunuslah Pedang dan Asahlah Tajam-Tajam

  Api Jihad Fisabilillah Akhir Zaman telah kami kobarkan
  Panji-Panji Perang Nabimu sudah kami kibarkan
  Arasy KeagunganMu sudah bergetar Hebat Ya Allah,

  Wahai Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang
  hamba memohon kepadaMu keluarkan para Muqarrabin bersama kami

  Allahumma a’izzal islam wal muslim wa adzillas syirka wal musyrikin wa dammir a’da aka a’da addin wa iradaka suui ‘alaihim yaa Robbal ‘alamin.

  Wahai ALLAH muliakanlah islam dan Kaum Muslimin, hinakan dan rendahkanlah kesyirikan dan pelaku kemusyrikan dan hancurkanlah musuh-mu dan musuh agama-mu dengan keburukan wahai RABB
  semesta alam.

  Allahumma ‘adzdzibil kafarotalladzina yashudduna ‘ansabilika, wa yukadzdzibuna min rusulika wa yuqotiluna min awliyaika.

  Wahai ALLAH berilah adzab…. wahai ALLAH berilah adzab…. wahai ALLAH berilah adzab…. orang-oramg kafir yang telah menghalang-halangi kami dari jalan-Mu, yang telah mendustakan-Mu dan telah membunuh Para Wali-Mu, Para Kekasih-Mu

  Allahumma farriq jam’ahum wa syattit syamlahum wa zilzal aqdamahum wa bilkhusus min yahuud wa syarikatihim innaka ‘ala kulli syaiin qodir.

  Wahai ALLAH pecah belahlah, hancur leburkanlah kelompok mereka, porak porandakanlah mereka dan goncangkanlah kedudukan mereka, goncangkanlah hati hati mereka terlebih khusus dari orang-orang yahudi dan sekutu-sekutu mereka. sesungguhnya ENGKAU Maha Berkuasa.

  Allahumma shuril islam wal ikhwana wal mujahidina fii kulli makan yaa rabbal ‘alamin.

  Wahai ALLAH tolonglah Islam dan saudara kami dan Para Mujahid dimana saja mereka berada wahai RABB Semesta Alam.
  Aamiin Yaa Robbal ‘Alamin

  Wahai Wali-wali Allah Kemarilah, Datanglah dan Berkujunglah dan bergabunglah bersama kami kami Ahlul Baitmu

  Al Qur`an adalah manhaj (petunjuk jalan) bagi para Da`i yang menempuh jalan dien ini sampai hari kiamat, Kami akan bawa anda untuk mengikuti jejak langkah penghulu para rasul Muhammad SAW dan pemimpin semua umat manusia.

  Hai kaumku ikutilah aku, aku akan menunjukan kepadamu jalan yang benar (QS. Al-Mu'min :38)

  Wahai para Ikwan Akhir Zaman, Khilafah Islam sedang membutuhkan
  para Mujahid Tangguh untuk persiapan tempur menjelang Tegaknya Khilafah yang dijanjikan.

  Mari Bertempur dan Berjihad dalam Naungan Pemerintah Khilafah Islam, berpalinglah dari Nasionalisme (kemusyrikan)

  Masukan Kode yang sesuai dengan Bakat Karunia Allah yang Antum miliki.

  301. Pasukan Bendera Hitam
  Batalion Pembunuh Thogut / Tokoh-tokoh Politik Musuh Islam

  302. Pasukan Bendera Hitam Batalion Serbu
  - ahli segala macam pertempuran
  - ahli Membunuh secara cepat
  - ahli Bela diri jarak dekat
  - Ahli Perang Geriliya Kota dan Pegunungan

  303. Pasukan Bendera Hitam Batalion Misi Pasukan Rahasia
  - Ahli Pelakukan pengintaian Jarak Dekat / Jauh
  - Ahli Pembuat BOM / Racun
  - Ahli Sandera
  - Ahli Sabotase

  304. Pasukan Bendera Hitam
  Batalion Elit Garda Tentara Khilafah Islam

  305. Pasukan Bendera Hitam Batalion Pasukan Rahasia Cyber Death
  - ahli linux kernel, bahasa C, Javascript
  - Ahli Gelombang Mikro / Spektrum
  - Ahli enkripsi cryptographi
  - Ahli Satelit / Nuklir
  - Ahli Pembuat infra merah / Radar
  - Ahli Membuat Virus Death
  - Ahli infiltrasi Sistem Pakar

  Semua Negara adalah Negara Dajjal, sebab itu
  Bunuhlah Tentara , Polisi dan semua pendukung negara dajjal dimana saja berada

  Disebarluaskan
  MARKAS BESAR ANGKATAN PERANG
  PASUKAN KOMANDO BENDERA HITAM
  KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU

  Syuaib Bin Shaleh
  singahitam@hmamail.com

 1. maxisbola mengatakan...:

  kronologi kiamat emang seperti ini ? tau dari mana yaa ?

  http://www.maxisbola.com/NewIndex.aspx

Posting Komentar